Eksempler på opgaver

Kunderne er vidt forskellige og deres behov ligeså. Her kan du læse lidt om nogle af de opgaver, vi har løst de seneste måneder… eller arbejder med netop nu.

Virksomhedsrådgivning
Indhold fra A-Z på hjemmeside for konsulentfirma, der rådgiver små og mellemstore virksomheder i strategi, markedsføring og salg. Indhold omfattede også portrætinterview og længere artikel om en kunde.

Erhvervsrengøring
Intern og ekstern kommunikation for større virksomhed indenfor erhvervsrengøring. Herunder tekster til internt uddannelsesprogram, brochurer og hjemmeside. Pressearbejde lokalt, regionalt og nationalt i forbindelse med ekspansion.

Robotteknologi
PR og kommunikation for dansk virksomhed, der producerer undervisningsrobotter til hele verden. Nyt indhold til hjemmeside, brochurer o.lign. samt idéudvikling af nye initiativer og vidensindsamling fra kunder.

Advisory board
Pressebrief om virksomheder der benytter advisory board som supplement til deres bestyrelser.

Badehotel
Nye tekster til hjemmeside. Idéudvikling og rådgivning om PR og kommunikation generelt. Tekst til magasin om unikke mødesteder.

Medicinal
Pressemeddelelse målrettet internationale fagmedier for dansk medicinalvirksomhed, som har nyt og banebrydende præparat i fase III-forsøg. Pressebrief målrettet amerikansk fagmedie.

Havneprojekt
Udvikling og produktion af et idégrundlag for havneprojekt i verdensklasse. Endelig rapport tjener som beslutningsgrundlag for den videre proces. Idéudvikling og tilrettelæggelse af forsøgsprojekt. Efterfølgende opgaver indenfor kommunikation, PR og public affairs, herunder samarbejde med fonde og andre havne.

Kundeservice
Månedligt nyhedsbrev for virksomhed i Jylland, som ved hjælp af data og ny teknologi hjælper kunder med at optimere deres serviceniveau og opsamle ny viden og læring.

Kunstudstilling
Presse- og PR-arbejde før, under og efter den hidtil største udstilling på dansk jord af dansk kunstner bosat i Los Angeles, USA. Produktion af indhold til nyhedsbreve.

Kulturarv
Idéudvikling og beskrivelse af forsøgsprojekt med et af Nationalmuseets skibe. Medforfatter på charter om Nyholms fremtid, når den gamle flådestation i København lukker.

Krisestyring
Rådgivning af dansk nødhjælpsorganisation i forbindelse med interne øvelser af kriseberedskab.

Digital historiefortæller
Udvikling af web-app, som fortæller historier via lyd, video, tekst, grafik og kort baseret på geolokation. 

HR og rådgivning
PR-bureau for flere coaching- og konsulentvirksomheder, der arbejder med HR, lederudvikling og terapi. Typisk er opgaven i første omgang at finde frem til grundfortællingen og oversætte branchens fagsprog til historier, som andre mennesker kan mærke og forstå.

Erhvervsuddannelser
Partner i udvikling af digitale værktøjer til markedsføring af erhversuddannelser overfor unge.

Hus og have-magasin
Artikler til et af landets førende magasiner for bolig- og haveejere. Om materialer og håndværk, men også artikler med tip til ferier i Danmark.

 

--

Gå til side om PR

Gå til side om kommunikation